... Nyheter-arkiv - Sida 13 av 15 - Gjuteriet
onsdag, april 24, 2024

Ny verklighet för industrin på Elmia Subcontractor

Nu slår portarna snart upp för Elma Subcontractor 2018. En mässa som är angelägen enligt mässans projektledare Karla Eklund.

Ny form av blästring kan spara bränsle

En kontrollerad form av blästring, så kallad kulpening, kan öka hållfastheten i gjutjärn. Kanske till och med så mycket att arbetstrycket i dieselmotorer kan öka och därmed spara bränsle.

Nya miljardaffär till Ljunghäll

Avtal på nära 1,5 miljarder kronor har tecknats mellan en befintlig kund och Ljunghäll.Affären tryggar produktionen i många år framöver – och kommer att leda till både nyanställningar och stora investeringar i fabriken.

Norrhults Stålgjuteri blir Stavanger Steel AB

I början av juni lämnade Norrhults Stålgjuteri in en egen begäran om konkurs till Växjö tingsrätt. I mitten av Juni blev framtiden oviss för...

Biogas för framtidens stålindustri

Stort intresse när Höganäs tar på sig ledartröjan för stålindustrins väg mot en fossilfri framtid. En världsunik biogasanläggning ger potential att revolutionera branschens miljöarbete. Genom anläggningen går Höganäs i bräschen för att nå de miljömål som gemensamt fattats inom branschorganisationen.

Prata mer om legeringsutveckling

För att kunna matcha krav både från myndigheter och marknaden så måste branschen lägga mer tid på att lära sig mer om legeringsutveckling.Det menar Cato Merelid på Swerea Swecast som arbetat länge med legeringsfrågor.

Innovera mera med Sillén

- Gjuteribranschen har gjort så mycket för mig, så jag ville ge något tillbaka.Det säger Rudolf Sillén som skänkte en miljon kronor till en innovationsfond för gjuteribranschen då han gick i pension.Nu finns det chans att söka ett stipendium på upp till 50 000 kronor ur fonden för alla kreativa i branschen.

Arbetsmiljö och säkerhet

Stena Metal International, SMI, har haft sitt årliga gjuterievent. I år fokuserade man extra på säkerhet. - Säkerhet är grunden till att kunna bedriva en sund...

Överskottssand – en produkt inte avfall

Sluta att se överskottssand som avfall och se det istället som en produkt. Det menar IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av Gjuteriföreningen just...

Kvarts – alltid aktuellt

Det finns många anledningar till att låta kvarts fortsätta vara en viktig fråga ute hos gjuterierna. Framförallt för att det är ett ämne som...