... Nyheter-arkiv - Gjuteriet
onsdag, maj 29, 2024

Metallfabriken Evo och Bemic Diecasting går ihop och blir EvoBemic AB

Metallfabriken EVO och Bemic Diecasting har gått ihop.

Koldioxidutmaningar och möjligheter för aluminiumindustrin

Efterfrågan på aluminium förändras och ökar snabbt på grund av främst elektrifiering och förändringar inom fordonsindustrin. Det förväntade ökade behovet har satt mineraler för...

Neta och LK Technology utvecklar “världens största” pressgjutningsmaskin

Neta och LK Technology ska tillsammans utveckla en pressgjutningsmaskin i 20 000-tonsklassen, vilket förväntas minska tillverkningstiden för fordonschassier från några timmar till några minuter.

Framtida sanktioner på rysk aluminium-import får knappast konsekvenser för svenska pressgjuterier

Organisationen Svenskt Aluminium lobbar tillsammans med European Aluminium för att införa sanktioner mot import av rysk aluminium till EU. Vilka konsekvenser skulle det kunna få för svenska pressgjuterier? Vi ställde frågan till Lars-Inge Arwidson, Managing Director på Svenskt Aluminium och Erik Petré​​​​​​ chef för försäljning och inköp på Stena Aluminium.

SSAB skyndar på stålverkssatsningen i Luleå

SSAB gör en ny miljardsatsning och snabbar på bygget av ett fossilfritt stålverk i Luleå. Förra året beslutade SSAB att ställa om stålverket i Oxelösund till fossilfri produktion och stålverket i Luleå blir nu nästa steg.

Gjutfelsanalys inriktning gjutjärn

Kursen ger kännedom om de vanligaste gjutgodsfelen och hur dessa identifieras. Kursen ger också ökade insikter kring hur defekterna uppstår och vilka åtgärder som kan sättas in för att de inte ska upprepas.

FISI ökar till 94 indexpoäng i februari

I februari 2024 upplevde European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) till 94,0 indexpunkter. Denna utveckling innebär en ökning med 1,1 indexpunkter jämfört med föregående månad.

FISI ökar till nästan 93 indexpoäng i januari

I januari noterar European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) en ökning med 2,9 punkter, vilket visar en uppgång till 92,9 indexpunkter. Denna justering överstiger den negativa utveckling som observerades i december, då indexet låg på 90,0.

Nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på metaller och mineral

Metals&Minerals blir ett av fem initiativ som beviljas program inom den omfattande innovationssatsningen Impact Innovation. Detta besked lämnade finansiärerna bakom satsningen, Energimyndigheten, Formas och Vinnova, idag.

Välkommen till Gjuteridagarna 2024

Varmt välkommen till Gjuteridagarna den 16-17 maj på Quality Hotel Park i Södertälje, ett tillfälle för branschfolk, forskare och entusiaster att sammanstråla och utforska hur gjutna produkter kan accelerera samhällets omställning till en mer hållbar framtid.