Stålproduktionen ökade i november

0
270

Enligt uppgifter från Jernkontoret ökade Sveriges råstålsproduktion i november med 5,4 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets elva första månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 3,1 procent lägre än motsvarande period 2022.

Under november 2023 tillverkades det i Sverige 363 000 ton råstål, vilket är 5,4 procent mer jämfört med november 2022.

Under årets elva första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 3 953 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 3,1 procent jämfört med samma period i fjol.

– Det är positivt att råstålproduktionen i november ökade med mer än 5 procent, men ökningen förklaras till stor del av produktionen i november i fjol var lägre än normalt. Produktionsökningarna i både oktober och november gör att när vi summerar 2023 års stålproduktion kommer minskningen att dämpas något, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva råstålstillverkande anläggningar i Sverige.

Källa:www.jernkontoret.se