Så tycker ni!

0
1101

Under sommar och tidig höst bad Gjuteriinformation er läsare att dela med er av era åsikter i syfte att utveckla tidningen Gjuteriet vidare. Enkäten skickades ut digitalt till ungefär 1400 läsare och av dessa besvarade 168 frå-gorna. De åsikter som inkom är värdefulla för utvecklingsarbetet av tidningen och ger en god indikation på vad Gjuteriets prenumeranter önskar av tidningen.

I en kort sammanfattning kan vi konstatera att av de knappt 170 läsare som svarade på undersökningen består 54 procent av prenumeranter genom Sveriges Gjuteritekniska Förening och 39 procent av medlemmar genom Svenska Gjuteriföreningen.
De allra flesta, 40 procent, arbetar som anställda på gjuteri och därefter var 21 procent av läsarna leverantörer till gjuteribranschen. 14 procent var ägare eller arbetade som vd på gjuterier medan drygt 9 procent var pensionärer med bakgrund i branschen. Minst vanligt bland de som svarade var forskare, lärare och studenter som stod för drygt två procent.

Läsarna i undersökningen var till största andel män, hela 90 procent. Drygt hälften befann sig i åldersgruppen 52-65 år vilket återspeglas i frågan om hur länge man har arbetat inom gjuteribranschen. Där svarade hela 55 procent att de jobbat längre än 21 år och räknar vi in alla som arbetat mer än 11 år blev resultatet 81 procent.
Näst vanligast var läsarna i åldern 36-50 år som stod för knappt 30 procent. 21-35 åringarna representerades med strax under fem procent medan ingen under tjugo år svarade på undersökningen. De flesta i undersökningen, 94 procent, väljer att läsa alla eller de flesta nummer av tidningen och 84 procent läser tidningen i pappersform.
Om man väl väljer att läsa tidningen digitalt angav man i undersökningen nästan uteslutande att valet var att läsa på dator.
De flesta, nästan 67 procent har haft tillgång till tidningen längre än elva år. Vanligast är att man läser tidningen hemma och 44 procent ägnar varje nummer mer än 30 minuter. Övervägande lutar de tillfrågade åt att texterna är intressanta, skrivna på ett språk som de förstår, använder ett korrekt fackspråk och att bilder och illustrationer i tidningen återger en rättvis bild av branschen.
Drygt 84 procent tror att de mycket eller ganska sannolikt skulle rekommendera en kollega att prenumerera på tidningen och 62,5 procent anser det vara ganska sannolikt.

-Vi vill tacka alla som tagit sig tid att besvara frågorna. Nu ska vi fundera över vad vi kan göra för att utveckla tidningen och göra den än mer läsvärd för våra prenumeranter, säger Johan Ortfeldt, ordförande för AB Gjuteriinformation. //

 

 

TEXT & ILLUSTRATION : LOTTA LARSBY