Järngjuteri minskar naturgasförbrukningen med 25 procent med hjälp av värmeåtervinning

0
82

Det danska järngjuteriet BIRN har som mål att minska sin naturgasförbrukning med cirka 25 procent till 2024. Anledningen är återcirkulationen från två nya värmeåtervinningsanläggningar som utnyttjar överskottsvärmen från delar av BIRNs produktion för att värma upp resten av företaget.

Det danska järngjuteriet, BIRN, har investerat i två nya värmeåtervinningssystem som håller värmen i delar av järngjuteriets produktionsanläggningar.

De två nya värmeåtervinningsenheterna tar överskottsvärmen från BIRNs fettverkstad och återvinner den till fabriken. De två anläggningarna täcker 10 000 kvadratmeter produktionsyta och förväntas minska järngjuteriets naturgasförbrukning med upp till 25 procent till 2024, säger Emil Brodersen, energispecialist på BIRN Group:

– Vi letar ständigt efter sätt att effektivisera våra energiprocesser och optimera resursförbrukningen. Värmeåtervinning har visat sig ha en enorm potential för vårt företag. De två anläggningarna har varit i drift i drygt två månader och har redan under den tiden sparat oss runt 55 000 kubikmeter naturgas, så det är ett mycket intressant fall för oss – både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv, förklarar han.

BIRN räknar med att investera i ett tredje värmeåtervinningssystem under våren, som kopplas till gjuteriets ugnsfilter, och ett fjärde återvinningssystem under sommaren 2024. Genom pågående investeringar i bland annat återvinningssystem hoppas BIRN på sikt kunna fasa ut användningen av naturgas helt.

Redundanta skorstenar

De nya värmeåtervinningssystemen har inte bara en positiv inverkan på BIRNs naturgasförbrukning. Det har också en positiv inverkan på omgivningen kring BIRNs fabrik. I kombination med modernisering av produktionsanläggningar har två skorstenar stängts redan i sommar och BIRN räknar med att kunna stänga fler skorstenar i framtiden genom ökade satsningar på värmeåtervinning.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra miljön runt vår fabrik där det är möjligt. Så när de två skorstenarna från vårt gamla oljecenter och målarverk blev överflödiga beslutades att de skulle tas bort, avslutar Emil Brodersen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Presstjänst: Anders Bo Andersen, telefon: +45 2869 8307, e-post: anders@publicity.dk