Industrin möter motvind när indexet sjunker i augusti

0
1301

Pressmeddelande från CAEF (The European Foundry Association), september 2023. Fritt översatt av Lotta Larsby

European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) har noterat en nedgång, vilket markerar en förändring från den positiva trend som observerades i juli. Med en minskning på 3,2 indexpunkter ligger index nu på 96,0, minskat från 99,2 förra månaden.
En viktig utmaning för den europeiska gjuteriindustrin är för närvarande bristen på nya beställningar. Med backlogen nästan ifatt behövs nya beställningar i olika kategorier. Trots den nuvarande relativa stabiliteten i råvaror och skrotpriser, verkar den europeiska gjuteriindustrin möta lätta tecken på försvagning. Efter den senaste utvecklingen finns ingen vändning i sikte. Hög inflation och stigande räntor bromsar nya investeringar. Dessutom uttrycker många professionella inom branschen oro över framtiden, med tanke på tillgängligheten och prissättningen av råvaror och skrot.

Den europeiska gjuteriindustrin, som står inför dessa utmaningar, har åtagit sig att använda anpassningsförmåga och strategisk planering för att navigera genom detta utmanande landskap. Det är viktigt att notera att semesterperioden potentiellt kan införa en partiskhet i rapporterna. Samtidigt sjönk Business Climate Indicator (BCI) även i augusti. Minskningen med 0,24 poäng tar upp indexet till -0,33 poäng. Detta är andra gången i rad som BCI faller under tröskeln på 0 poäng. Det representerar det lägsta värdet sedan november 2020. Det negativa BCI kan delvis hänföras till en mindre gynnsam bedömning av orderstocksnivåer. Dessutom har den observerade trenden i produktionen under de senaste månaderna haft en negativ inverkan.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.
BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

För ytterligare information besök www.caef.eu.