Industriforskningen ska stärkas

0
1412

2018-03-21

Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring för att ytterligare stärka svensk institutsektor. Två tredjedelar av Swereakoncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Förändringarna ska vara genomförda den 30 juni 2018 om allt går som det ska.

Text: Elisabeth Anderberg

Förändringen ska dels stärka svensk institutssektors förmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling. Men kommer också att fokusera metallforskningen för fossilfri produktion skriver parterna i ett pressmeddelande.

Det som idag heter Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet för stål- och gruvforskning. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE.

– För den svenska gjuteriindustrin är detta en riktig strukturåtgärd. Stora delar av den tillämpade svenska fordonsforskningen kommer att bli samlad inom RISE. Detta gäller även test- och demoanläggningar. Att Swerea Swecast blir en integrerad del av RISE kommer att skapa mera möjligheter för gjuteriindustrin, säger Lars Johansson, ordförande Svenska Gjuteriföreningen.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här.