GreenIron H2 Ab utser Annie Lööf till ny styrelseledamot

0
835

Pressutskick från GreenIron 30.03.2023

Vid extra årsstämman för GreenIron H2 Ab, den 29 mars 2023, valdes Annie Lööf in till ny ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen
för GreenIron H2 Ab består därmed av följande ledamöter, ordförande Nina Linander, CarlMichael Raihle, Tiina Ohlsson, Göran Carlsson samt grundaren och tillika VD Edward Murray.

För mer information:
GreenIron, VD Edward Murray, mobile: + 46(0)70980 50 46
Email:
edward.murray@greeniron.se

Om GreenIron:
GreenIron H2 AB är ett svenskt, privat aktiebolag med en patenterad och beprövad, energieffektiv teknik för att reducera metalloxider till rena metaller. Processen lämpar sig för utvinning av metaller från malm, restprodukter och avfall. Tekniken är vätgasbaserad och således blir den enda restprodukten vatten. GreenIrons process kan i anslutning till stålverk fossilfritt konvertera restprodukter, till exempel glödskal, till användbara järn och metallråvaror. Inom gruvindustrin finns också restprodukter och biflöden, som på samma sätt kan konverteras fossilfritt, till råvaror för smältning direkt i stålverk. GreenIron har ett starkt CO2 minimerande fokus och strävar efter att forma cirkulära affärscykler och ökad resurseffektivitet. För mer information besök www.greeniron.se, email till
info@greeniron.se