GreenIron etablerar sig i Sandvikens Industripark – Världens första kommersiella produktionsenhet av fossilfria metaller.

0
1114

Pressutskick från GreenIron 14.02.2023

–”Detta är unikt och ett stort steg framåt för miljön och möjlighet att nå angelägna klimatmål. Produktionsstarten är givetvis beroende av att GreenIron får miljötillstånd. Vi hoppas självklart på att vår utsläppsfria teknik ska möjliggöra en smidig tillståndsprocess.” säger Edward Murray, VD.
–”Vi är mycket glada att vi nu fått avtalet på plats med Alleima och ser fram emot att sätta igång med produktionen under 2023. GreenIron har en patenterad och beprövad energieffektiv teknik för att reducera metalloxider till rena metaller. Det är viktigare än någonsin ur miljösynpunkt, att vi får fram vår banbrytande teknologi som är utsläppsfri och vätgasbaserad med vatten som enda restprodukt. Processen lämpar sig för utvinning av metaller från såväl malm som restprodukter och avfall. Varje individuell ugn sparar indirekt in 56 000 ton CO2 per år jämfört med till exempel en masugn.
Inom både gruv- och stålindustrin bildas det stora mängder av biflöden och restprodukter. Med GreenIrons teknologi är det fullt möjligt att återvinna dessa restflöden till järn- och metallråvaror utan onödiga utsläpp. ” fortsätter Edward Murray.
Det finns flera faktorer som gör Sandviken till ett attraktivt val, ett av dem är det stöd Sandvikens kommun och Region Gävleborg erbjuder till industriutveckling som främjar framtidens fossilfria energiförsörjning och innovationer i området.
I ett uttalande säger Sandvikens kommunstyrelseordförande, Peter Kärnström att
–”Det är fantastiskt roligt att vi i samverkan med Alleima får ett så spännande företag som GreenIron att etablera sig i Sandviken. Detta är en otroligt positiv nyhet för Sandviken som kommer att bidra till en fin utveckling av vårt näringsliv och nya gröna arbetstillfällen.” menar Peter Kärnström.
–”Vi är mycket glada att GreenIron, med sina innovativa lösningar och teknologi, valt att etablera deras första fullskaliga enhet i Sandvikens Industripark. Det visar också att vi är en attraktiv plats för nya industrietableringar” säger Ulrika Silver, Sitechef på Alleima i Sandviken och Sandvikens Industripark.

För ytterligare information kontakta:

GreenIron, VD, Edward Murray, mobil: +46 (0)70-980 50 46 E-post: edward.murray@greeniron.se

Sandvikens Kommun, Jan Fagerström, chef Näringslivsenheten, mobile: +46 (0)70 97 904 79 E-post: Jan.Fagerstrom@sandviken.se

Alleima, Yvonne Edenholm, Press och Media Relations Manager, +46 (0) 72 145 2342, E-post: Yvonne.Edenholm.com

Om GreenIron:
GreenIron H2 AB är ett svenskt, privat aktiebolag med en patenterad och beprövad, energieffektiv teknik för att reducera metalloxider till rena metaller. Processen lämpar sig för utvinning av metaller från malm, restprodukter och avfall. Tekniken är vätgasbaserad och således blir den enda restprodukten vatten. GreenIrons process kan i anslutning till stålverk fossilfritt konvertera restprodukter, till exempel glödskal, till användbara järn- och metallråvaror. Inom gruvindustrin finns också restprodukter och biflöden, som på samma sätt kan konverteras fossilfritt, till råvaror för smältning direkt i stålverk. GreenIron har ett starkt CO2-minimerande fokus och strävar efter att forma cirkulära affärscykler och ökad resurseffektivitet. För mer information besök www.greeniron.se, email till info@greeniron.se eller +46-8-55 66 60 60.