European Foundry Industry Sentiment, oktober 2023: Den nedåtgående trenden inom gjuteriindustrin kvarstår

0
168

Pressmeddelande från CAEF (The European Foundry Association), september 2023. Fritt översatt av Louise Werner

European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) har återigen registrerat en nedgång, vilket förstärker den negativa trend som observerades i september. Med en minskning på 1,9 indexpoäng  ligger nu index på 91,0, jämfört med 92,9 förra månaden.

Gjuteriindustrin står inför många utmaningar och den mest framträdande faktorn är en avsevärd minskning av den totala produktionsnivån de senaste månaderna. Vidare kretsar de pågående diskussionerna om ekonomisk politik i första hand kring stora industriföretag, som blir alltmer tveksamma till Europa som ett gynnsamt affärsläge jämfört med Nordamerika.

Gjuterier uttrycker betydande oro över den internationella konkurrenskraften i allmänhet och kring osäkerheten och tillgången på råvaror och skrot. Dessa sammanflätade faktorer bidrar till en alltmer pressad gjuteriindustri.

Samtidigt står Business Climate Indicator (BCI) på -0,33 indexpunkter i oktober. Detta markerar fjärde gången i rad som BCI ligger under den kritiska tröskeln på 0-index poäng. Även om indexet förbättrades så lite som 0,02 indexpunkter från förra månaden.

Situationen är fortfarande mycket spänd och i vissa delar pessimistisk.

De rådande förhållandena återspeglar den redan nedåtgående trenden i september 2023, med en tydlig känsla av osäkerhet i luften. Det negativa BCI kan delvis hänföras till en mindre gynnsam bedömning av orderstocksnivåer i kombination med en minskning av produktionen de senaste månaderna. Dessutom hade förväntningarna på sysselsättningen för de kommande månaderna en negativ inverkan.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och baseras på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna ombeds ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och deras förväntningar för de kommande sex månaderna.

BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsvillkoren för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker,exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.
BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

Mer information hittar du på www.caef.eu