Cirkulärt projekt ger Danskt gjuteri ekonomiskt stöd

0
731

Pressutskick från BIRN A/S, Holstebro, Danmark, januari 2023. Fritt översatt av Lotta Larsby

Ett optimeringsprojekt har ökat antalet så kallade ”doughnut-briketter” i BIRNs smältning av järn från 15 till 25 procent. Förutom att reducera materialkostnaderna gynnar projektet även miljön; briketterna består bland annat av ståltråd från begagnade bildäck, som nu går in i BIRNs smältugnar.

Efter att ha tjänstgjort på Danmarks vägar återanvänds de flesta danska bildäck som lekplatsgungor eller konstgräsplaner – men det är bara halva historien.

Utöver gummi innehåller däcken även stålråd. Tråden skickas till gjuteriet BIRN i Holstebro i västra Danmark för återanvändning. Gjuteriet, som är ett av Nordeuropas största, lägger till de nyligen återvunna ståltrådsbriketterna med en tillsats av gjutjärnsspån från den egna tillverkning till sin smälta.

Kurt Bjarne Larsen, gjuteriteknisk chef på BIRN, uppfann dessa briketter för drygt tio år sedan. Briketterna ersätter numera skrot i BIRNs smältningsprocesser och utgör cirka 15 procent av gjuteriets smältjärn sedan dess grundande – fram till idag.

Genom ett cirkulärt optimeringsprojekt har BIRN framgångsrikt ökat den andelen till omkring 25 procent. Även om en 10-procentig ökning kan verka blygsam, anser Kurt Bjarne Larsen att det är en betydande ökning:

– Den här procentuella ökningen innebär att vi köper ståltråd från alla bildäck som går till återvinning i Danmark, som till exempel från Genans Viborg-fabrik och andra ställen. Vi måste ta emot trådarna så fort som möjligt efter återvinningen, eftersom det hjälper till att undvika rost och säkerställer kvaliteten på materialet, vilket givetvis måste vara i toppklass innan vi använder det, säger Kurt Bjarne Larsen och fortsätter:

– Det är cirkulär ekonomi när den är som bäst, så att säga. Ståltrådsfraktioner är ett icke-attraktivt material för många andra, men det är eftertraktat för oss här på BIRN. Det hjälper till att stabilisera företagets kostnader och gynnar miljön eftersom vi återvinner ett material som vi annars skulle göra oss av med.

Hållbarhet är en bra affär
Hållbarhet har utvecklats till ett strategiskt viktigt område för hela BIRN-koncernen. Utöver BIRN i Holstebro består gjuterikoncernen av Tasso i Odense, Uldalls Jernstøberi i Vejen, Kockums Maskin AB i Sverige, BIRN GmBH i Tyskland och Bernareggi i Italien.

– Som företag vill vi ta ansvar för det omgivande samhället och våra kunder har samma vilja. Därför har hållbarhet successivt utvecklats till kundefterfrågan och vi måste fortsätta dokumentera att vi jobbar med det, säger Claus Beier, koncernchef på BIRN.

Han och resten av BIRN-gruppen är medvetna om att fokus på hållbarhet kommer att kräva investeringar, men enligt Claus Beier är det en nödvändighet:

– Tillsammans med högre krav från kunderna på hållbarhet är vi också i en situation där energipriserna är skyhöga. Det är vettigt att optimera vår produktion ytterligare. Hållbarhet är viktigt för oss, vilket det cirkulära optimeringsprojektet med ståltrådsbriketter hjälper oss att understryka, avslutar han.

 

För mer information vänligen kontakta:
Group CEO Claus Beier, BIRN, mobil +45 2923 1227 e-mail: cbe@birn.dk
Press service: Anders Bo Andersen, mobil +45 2869 8307 e-mail: anders@publicity.dk