Biogas för framtidens stålindustri

0
341

Stort intresse när Höganäs tar på sig ledartröjan för stålindustrins väg mot en fossilfri framtid. En världsunik biogasanläggning ger potential att revolutionera branschens miljöarbete. Genom anläggningen går Höganäs i bräschen för att nå de miljömål som gemensamt fattats inom branschorganisationen.

Text: Lotta Larsby

Foto: David Elg

Det är stort intresse och högtidlig stämning när Höganäs inviger sin nya biogasanläggning Probiostål. En stråkorkester med operasångare välkomnar det 150-tal gäster som nyfiket besöker Höganäs AB denna strålande sommardag. Det kan knappast vara en slump att man valt att spela en cover av bandet Metallicas- Nothing else matters, här hos världens största tillverkare av metallpulver. Den nya anläggningen, ett samarbete mellan Cortus Energy och Höganäs AB, skall kunna komma att revolutionera stålbranschens arbete med att bli fossilfria. Anläggningen förväntas kunna minska Höganäs ABs koldioxidutsläpp med 10.000 ton per år genom att tillverka förnyelsebar gas och blir en i sitt slag helt unik biogasanläggning.

Rolf Ljunggren, VD på Cortus Energy och Magnus Pettersson, samordnare och projektledare på Höganäs AB

.

På storbildsskärm i det festdekorerade partytält som huserar invigningen visas en film av hur det nya bygget under sex månader konstrueras. Genom stop-motion ser vi hur anläggningen i takt med årstidernas skiftningar växer fram på platsen vi nu befinner oss. Hela Höganäs ABs anläggning ligger insprängd i en vacker parkliknande miljö, en passande bakgrund till alla talare som gemensamt fokuserar på en hållbar framtid och utveckling.

Rolf Lundgren, VD för Cortus Energy berättar att Cortus Energy har vuxit både som företag och i antal anställda sedan projektet initierats.

– På plats nere i Höganäs har vi anställt ett dussintal medarbetare som arbetar med vår nya anläggning. Det är en spännande utveckling för oss.

På frågan vad invigningen betyder för Cortus Energy svarar han:

– Invigningen är ett fantastiskt tillfälle för oss att få uppmärksamhet för det unika arbete vi gör här tillsammans med Höganäs.

” Från en tjurskalle till ett antal andra tjurskallar, tack!”

En hel rad invigningstalare med representanter både från de inblandade företagen, dess styrelser och staten, verkar alla överens om att det är de svenska företagen som tillsammans med gemensamma miljömål driver utvecklingen framåt.

Det är just på det spännande samarbetet som Magnus Pettersson, samordnare och projektledare på Höganäs AB och Rolf Ljunggren, VD på Cortus Energy fokuserar på i sitt gemensamma invigningstal. År 2011 satt Magnus Pettersson på Jernkontoret, svenska stålets branschorganisation. Samma år träffade Magnus på Rolf Ljunggren, som genom Cortus Energy och sitt wood-roll patenterade system hade visionen om att kunna förgasa biomassa i syfte att förse processindustrin med nödvändig energi. Projektet med att kunna använda kol som en mellanprodukt inom metallurgi tog fart 2013. Efter ett antal år av gott samarbete avslutar Rolf det gemensamma talet med en sammanfattande mening

– Från en tjurskalle till ett antal andra tjurskallar, tack!

Under hösten kommer kringutrustningen fortgå och drifttestning kommer att ske. Planen är att anläggningen kommer att vara i drift och leverera till Höganäs AB redan i början av nästa år. Något som Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, en av medfinansiärerna till hundramiljonersprojektet ser fram emot med spänning. Även Maria Wetterstrand, styrelsemedlem i Cortus Energy, tidigare språkrör för Miljöpartiet och idag verksam inom hållbarhetsfrågor, ser med stort intresse fram emot resultatet av det spännande projektet. Hon förklarar med eftertryck hur glad hon är att ha fått vara med om att förverkliga anläggningen just här i Sverige.

Höganäs AB har anor ända sedan sent 1700 tal, men arbetar är idag uteslutande med produktion av baspulver. En av Höganäs stora fördelar är just att man använder sig av baspulver till gjutning, eftersom det vid gjutning inte blir något avfall.

Metallpulver används i alla typer av sammanhang. Allt från bestick, arbetsmaskiner, vitvaror, verktyg med mera.

Cortus Energy grundades 2006 av Rolf Ljunggren. Genom sitt “wood-roll” system, som utnyttjar restmaterial från skogsindustrin skapas förnybar energi som kan ersätta fossila bränslen i områden som denna typ av energi tidigare inte varit applicerbar.

FAKTA:

– Anläggningen förväntas minska Höganäs ABs utsläpp med 10 000 ton per år

– I anläggningen omvandlas träflis till Biogas

– Projektet har haft en investeringskostnad på 100 miljoner kronor

– Bland investerarna finns Lindéngruppen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.