Bedömning av den europeiska gjuteriindustrin mars 2023: Olika marknadssignaler

0
918

Pressmeddelande från CAEF (The European Foundry Association), april 2023. Fritt översatt av Amanda Knöös

The European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) rapporterar en minskning med 1,73 index enheter, vilket ger ett värde på 105,9 i mars. Detta är den första negativa utvecklingen, sett månad till månad, sedan oktober förra året.

Efter den senaste tidens positiva trend, påverkar den nuvarande negativa trenden alla materialgrupper. Bedömningen av den nuvarande affärssituationen är att den är mer pressad än prognosen för de nästkommande sex månaderna.

Gjuteriernas viktigaste kundbranscher visar delvis olika marknadssignaler. Medan orderstockarna inom den allmänna verkstadsindustrin fortfarande ligger på en mycket hög nivå, har de nya beställningarna minskat märkbart under flertalet månader.

Samtidigt ökar produktionen inom fordonsindustrin från historiskt låga volymer, på grund av att de internationella leveranskedjorna har lättats upp.
The Business Climate Indicator (BCI) kvarhåller samma jämna nivå i mars. Minskningen med 0,01 enheter gör att indexet hamnar på 0,70. Överlag minskar förväntningarna på försäljningspriserna för den kommande månaden, jämfört med föregående månad som började på en hög nivå.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.
BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

Se diagrammet och ytterligare information på www.caef.eu.