6 Snabba med Anders Gotte

0
3659

Anders Gotte på RISE SWECAST svarar på 6 snabba frågor.

TEXT: SARA REIS

FOTO: PRIVAT

1. Hur länge har du jobbat på RISE?

– Sedan 2007, så det blir drygt 12 år nu.

2. Hur hamnade du i gjuteribranschen?

– Jag har materialbakgrund och hamnade i Jönköping av en slump. Brinner för forsknings- och utvecklingsfrågor och sökte mig därför till SWECAST.

3. Hur tänker RISE SWECAST kring möjligheterna för gjuteribranschen att hitta medarbetare med rätt kompetens?

– Att över huvud taget hitta rätt kompetens idag är svårt. Särskilt svårt kan det vara för branscher som vår, som ofta är lokaliserade ute i glesbygden. Dessutom jobbar vi aktivt med att förändra omvärldens bild av gjuteribranschen – vilken typ av kompetens som krävs skiljer sig ofta från den traditionella bilden. Vi söker högkvalificerade ingenjörer, och dragkampen om dem är stor nu. Vi behöver sprida en attraktiv bild av vad yrket innebär, så vi jobbar intensivt med det.

4. Vad tycker du är RISE SWECAST:s viktigaste roll idag?

– Den viktigaste rollen idag är att jobba med forskning och utvecklingsfrågor kombinerat med utvecklingsfrågor kring tillverkningsprocesser i allmänhet och gjuterier och dess kunder i synnerhet. Även branschföreningen har identifierat att forskning är nödvändigt för branschens överlevnad, och vi är en naturlig aktör eftersom vi i Jönköping är väldigt fokuserade på gjuterifrågor.

5.Tittar ni på hur andra branscher eller länder arbetar med samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet? Vilka lärdomar har ni i så fall dragit som ni har använt er av?

– Ja, vi tittar på utbildningskoncept från många olika branscher. När det gäller branschattraktivitet har vi tittat mycket på stålindustrin, och på olika sätt av kompetensvalidering tillsammans med Svensk Industrivalidering, som många branscher står bakom. Lärdomar som vi drar är att mycket av dagens utbildning handlar om att jobba fokuserat kring livslångt lärande, man måste kompetensutveckla dem som redan finns på arbetsmarknaden.

6.Vad säger du om den svenska gjuteribranschens miljö- och klimatarbete?

– Jag skulle säga att det är ett engagerat och aktuellt arbete. Gjuteribranschen har precis tagit fram en agenda för en hållbar gjuteriindustri och håller just nu på att ta fram en klimatfärdplan för branschen. Ambitionsnivån bedömer jag vara väldigt hög. //

 

Om Anders:

Namn: Anders Gotte

Yrke: Avdelningschef på avdelningen tillverkningsprocesser på RISE

Bor: I villa i Bankeryd

Vilken låt väljer du till Spotifylistan: Cast in Steel med a-ha 🙂