Magnesium för miljöns skull

0
2057

Kraven ökar på minskade utsläpp av koldioxid från bilar och flygplan. En del i det arbetet är att minska på vikten. Det är där magnesium kommer in som en potentiell lättmetall för framtiden.

Magnesium väger bara 70 procent så mycket som exempelvis aluminium.

Hoda Dini är expert inom området på Tekniska Högskolan vid Jönköping universitet och har skrivit en doktorsavhandling fokuserad på magnesiumlegeringen AZ91D, som består av magnesium, aluminium och zink.

– Magnesium är en mycket attraktiv metall för vissa industrier men kunskapen om den och olika magnesiumlegeringar är fortfarande begränsad. Industrin behöver veta vilka tillverkningsmetoder de ska använda för att få vissa egenskaper hos materialet, och forskningen på det området är ännu i sin linda, säger Hoda Dini i ett pressmeddelande.

En nackdel med magnesium är att det inte är särskilt värmetåligt. Vid höga temperaturer och långvarig belastning börjar materialet att deformeras och då riskerar komponenten att gå sönder.

Det beteendet är kopplat till vad som kallas den intermetalliska fasen hos magnesiumlegeringen. Vid höga temperaturer börjar den här delen av legeringen att mjukna.

– En viktig upptäckt vi har gjort i den här studien är att olika gjuttekniker, till exempel olika stelningshastigheter, ger olika mycket av den intermetalliska fasen, säger Hoda Dini.