Xylem om forskning & utveckling

0
289
Arkivbild Gjuteriet

Vi laddar upp för fullt inför nästa nummer av Gjuteriet, med tema Forskning och Utveckling. Vi passade på att fråga Peter Björnsson, gjuterichef på Xylem Sverige, hur de arbetar med dessa frågor.

Xylem Sverige i Emmaboda gjuter komplext kärngods för pumptillverkning, i huvuddel för internt bruk inom det egna företaget. Peter Björnsson, som ansvarar för gjuteri och gjuteriprocess, berättar att siten i Emmaboda har totalt ca 1300 anställda och att det på gjuteriet jobbar ca 140 personer. De gjuter ungefär 13,5-14000 ton om året i två legeringar, gråjärn och vitjärn.

Hur arbetar ni kring utveckling och forskning?
Dels har vi under lång tid varit delaktiga i många forskningsprojekt som drivs av RISE, men det pågår även en hel del intern utveckling. Vi jobbar ständigt med att förbättra och optimera processerna inom vår egna verksamhet. Sedan deltar vi även i de mer generella forskningsprojekten, där det brukar vara ett par, tre projekt som vi deltar i löpande. Vi brukar ha med oss representanter in i forskningsprojekten och lite beroende på område, så blir det våra experter på respektive område som är delaktiga.

Kommer gjuteribranschen att förändras?
Det kommer den absolut att göra. Branschen kommer bli föremål för samma utveckling som sker inom många andra industriella processer; en ökat automation och digitalisering. Det kommer bli betydligt större koppling till additiv tillverkning, både direkt och indirekt. Utveckling kommer ske på många områden, både vad gäller materialteknik, formteknik och verktygsteknik. Jag är helt övertygad om att vi kommer följa den allmänna industriella utvecklingen.

Vad behöver Svensk Gjuteriindustri göra för att vara konkurrenskraftig?
Vi behöver vara det som svenskar i allmänhet är ganska kända för att vara. Early adopter. Det är viktigt att snabbt vi tar till oss ny teknik och nya metoder för att ligga i framkant. Vi behöver leda industrialiseringen av ny teknik. Sverige har under lång tid haft en del fördelar. Dels är vi generellt öppna för ny teknik och nya metoder. Men vi har även haft tillgång till stabil och kostnadseffektiv energi samt kvalificerad arbetskraft. Men det gäller såklart att fortsätta i den takten om vi ska vara konkurrenskraftiga framöver också.