Rättelse Gjuteriet nummer tre

0
456

Uppmärksamma ögon har gjort oss varse att Tryckfelsnisse ställt till det på sidan 44 i senaste numret av Gjuteriet.

Självklart presenterar Tekniska Högskolan i Jönköping nyexaminerade Gjuteriingenjörer och inte “ingengärer”.

Även bildtexten vid notisen om det pris som tilldelats ALSCRAM för Bästa rapport 2022 har fallit bort. Mannen som på bilden stolt håller upp diplomet är Projektledare Anders Jarfors.