Planering av ny YH-utbildning – inriktning Gjuterioperatör

0
1104

Gjuteribranschen har länge framhållit behovet av olika typer av utbildningar för att klara det ständiga behovet av kompetensutveckling för medarbetarna.
Därför är RISE, Gjuteriföreningen samt Tekniska Högskolan i Jönköpings just nu i färd med att skriva en ansökan med inlämningsdatum den 22 februari. Planen är att starta en YH-utbildning med två olika inriktningar för gjuterioperatörer, pressgjutning av aluminium samt sandgjutning av järn och stål. Ett krav för att få starta utbildningen är att minst tio företag ställer sig bakom respektive inriktning och intygar att behovet finns, samt att de på olika sätt kommer att bidra till utbildningen.

Tekniska Högskolan i Jönköping som huvudman, RISE som leverantör av utbildning och studiematerial och Svenska Gjuteriföreningen som beställare, där har ni trion som beslutat att i nära samarbete lämna in en ansökan om att få starta en YH-utbildning. Utbildningen kommer att ske på distans under cirka fyra veckor och bestå av lärarledda föreläsningar, självstudier, laborationer samt praktik. 
Conny Gustavsson, Forsknings- och affärsutvecklare på RISE, berättar att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fram till den 22 februari tar emot ansökningar kring den nya formen av korta YH-utbildningar som nyligen lanserats. En förutsättning för att få ansökan beviljad är att minst 10 företag per inriktning ställer sig bakom satsningen.
–Det talas ofta om att kompetensförsörjningen är en överlevnadsfråga för svensk gjuteriindustri och nu har vi chansen att skapa en utbildning för att tillgodose delar av detta behov. Det är en stor fördel att JTH är huvudman eftersom de har tidigare erfarenhet av att agera huvudman till en rad YH-utbildningar.
–Den här nya YH-utbildningen skulle kunna beskrivas som en minivariant av den gesällutbildning som under årtionden genomfördes vid Skandinaviska Gjuteriskolan, men som dels har fått en snävare inriktning, dels genomförs på ett sätt som bättre passar medarbetarnas yrkesmässiga och privata förutsättningar.
MYH lämnar besked i maj och vid ett positivt beslut kan utbildningen startas sent i höst. YH-utbildningar genomförs på en eftergymnasial nivå vilket innebär att det i regel krävs allmän behörighet för högskolestudier.
För de aktuella kortkurserna planerar vi att även använda andra antagningskriterier berättar Conny. Detta för att de som saknar formell behörighet inte skall exkluderas. Exempel på andra antagningskriterier kan vara sex månaders relevant yrkeserfarenhet och ett intyg från arbetsgivaren på att medarbetaren är engagerad och bedöms kunna klara utbildningen.

Gjuteriföretag som är intresserade av att ställa sig bakom utbildningen är välkomna att kontakta Conny omgående.

Tel +46 10 228 49 21
E-post conny.gustavsson@ri.se