Nordic Brass Gusum får ny huvudägare och genomför ledningsförändringar

0
1696

Pressmeddelande från Nordic Brass 2021-03-25
Arkivfoto: David Elg

Investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning AB har förvärvat en aktiemajoritet i  industrikoncernen Nordic Brass Gusum. I samband med förvärvet utses Per Lindberg till ny  styrelseordförande.

”Nordic Brass Gusum är ett strålande exempel på anrikt svenskt industriföretag i en traditionell  bransch, där det finns stora möjligheter till att modernisera och utveckla affären i ett fortsatt nära  samarbete med kunderna. Vi gillar bolagets cirkulära affärsmodell, där huvuddelen av råvaran i  tillverkningen återvinns från kunderna, och vi tror också att framtidens ökade miljö- och kvalitetskrav  kommer gynna bolagets utveckling. Vi är också mycket stolta över att Per Lindberg, med mångårig  bakgrund i bl a Korsnäs och Epiroc, har accepterat rollen som styrelseordförande i bolaget. Per tillför  verksamheten industriell erfarenhet av yppersta klass, och vår ambition är att tillsammans med Per  kunna stärka bolagets position ordentligt under kommande år”, säger Claes Jonson, ansvarig partner  på Lazarus.

”Efter att drivit Nordic Brass under många år, är vi idag mycket nöjda med att få in Lazarus som ny  huvudägare till verksamheten”, säger Håkan Amnäs och Percy Axelsson, ägare till bolaget. ”Lazarus  kommer tillföra bolaget finansiell styrka och en tydlig ambition att befästa bolagets position som en  ledande mässingsleverantör i norra Europa. Vi tror att det nätverk och den industriella kompetens  som Lazarus och Per Lindberg tillför kommer gynna bolaget och våra kunder framöver.”

I samband med förvärvet kommer bolagets nuvarande VD Anders Barreng att lämna rollen som VD,  men kommer fortsätta samarbeta med bolaget under en övergångsperiod. Arbetet med att tillsätta  en ny permanent VD har inletts, och en tillförordnad VD kan komma att utses under perioden fram  till dess att en ny VD tillträder.