Framgång för Smart Gjutgods

0
2032

Swerea SWECAST har haft stor framgång i sitt arbete med att utveckla så kallat smart gjutgods där man bäddar in sensorer under gjutprocessen.

– Vi har tillverkat prototyper som reagerar så som vi väntat, säger Raul Carlsson på Swerea SWECAST och ansvarig för projektet.

För knappt ett år sedan började man arbeta med smart gjutgods. Syftet var att digitalt kunna få kontroll över hur ett material mår för att säkerställa kvaliteten.

Arbetet är en del i att förbereda branschen för en framtida digitalisering.

Målet är att kunna bädda in sensorer i stål- och lättmetallgjutgods. Sensorerna ska sedan göra det möjligt att mäta exempelvis krafter, vibrationer och temperaturer när gjutgodset sedan används. Ett exempel man tidigare använt sig av är tågräls. Med smart gjutgods skulle man kunna mäta temperatur och spänning inuti tågrälsen och inte bara utanpå som man gör idag. Det skulle göra själva mätningen enklare och säkerställa kvaliteten.

– Det skulle också göra det möjligt att övervaka material i svåra och kritiska miljöer, säger Raul Carlsson.

Idag har man visat att man kan tillverka prototyper och att de dessutom fungerar så som man väntat sig. Det kommer i framtiden att innebära att företag kommer kunna erbjuda sina kunder ett gjutgods med mervärdet att det blir möjligt att kontrollera gjutgodsets kvalitet digitalt.

– Gods med sensorer kommer att vara så billigt att producera att det praktiskt taget inte ger någon merkostnad alls, säger Raul Carlsson.

Därför ser han detta som en stor fördel för branschen då man kommer att kunna förbereda sitt gjutgods med sensorer och därmed förbereda materialet för en digital miljö som en del i Industri 4.0. Det kommer att stärka konkurrenskraften för företag som kan erbjuda detta till sina kunder.

Text: Elisabeth Anderberg Foto: Arkivfoto

Här kan ni läsa mer om projektet Smart Gjutgods