FISI, november 2022: Små och medelstora företag tas inte med i beräkning

0
601

Pressmeddelande från CAEF (The European Foundry Association), 15 december 2022. Fritt översatt av Lotta Larsby

FISI (European Foundry Industry Sentiment Indicator) rör sig i sidled i november. En liten förbättring med 0,2 poäng ger ett indexvärde på 103,0 poäng. Medan företagens förväntningar för de kommande sex månaderna åter sjunkit ökade överraskande nog bedömningarna av det nuvarande affärsläget i november. Sammantaget utjämnar båda faktorerna varandra i beräkningen av FISI.

De extrema topparna i energipriserna har inte noterats på senare tid. Trots detta, på grund av den fortfarande mycket höga kostnadsnivån i många länder, arbetar regeringar med åtgärder för att minska bördan. Dessa så kallade nödåtgärder regleras inom EU av ett så kallat “Temporary Crisis Framework”, som en del av lagen om statligt stöd. Å ena sidan uppstår redan komplexa och otillräckliga hjälppaket ur detta; å andra sidan visar krisen att en strategisk och praktisk industripolitik fortfarande inte diskuteras tillräckligt. Medan inflationsreduktionslagen infördes i USA bara förra månaden, är EU fortfarande angelägna om att förhandla om mekanismen för justering av koldioxidgränser (CBAM). Detta kan återigen bara bli ytterligare ett fall av “välment och dåligt utfört” som ger särskilt skadliga utsikter för små och medelstora gjuterier som redan är under betydande kostnadspress.

Samtidigt sjönk Business Climate Indicator (BCI) i november. Minskningen med 0,20 poäng tar upp indexet till 0,54 poäng. Produktionstrenden som observerats under de senaste månaderna liksom bedömningen av (export) orderboknivåer minskade avsevärt.

 

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.
BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsförhållandena för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

Se diagrammet och ytterligare information på www.caef.eu.