Den europeiska gjuteriindustrins sentiment

0
281

I december noterar European Foundry Industry Sentiment Indicator (FISI) en märkbar minskning, vilket markerar en nedgång i indexet till 90 punkter. Denna justering motverkar den positiva utveckling som observerades i november, då indexet upplever en nedgång med 1,6 punkter, och stannar på 90,0 jämfört med 91,6 föregående månad.

När vi avslutar år 2023 blir det uppenbart att gjuteriindustrin fortsätter att möta utmaningar. FISI, som inledde året på 103,1 indexpunkter i januari, återspeglar nu effekterna av ihållande utmaningar som höga energipriser, geopolitiska spänningar och konflikter, brist på (kvalificerad) arbetskraft och osäkerheter kring tillgången på råvaror
Dessa faktorer utövar tillsammans ett betydande tryck på gjuterier över hela Europa.

Trots att industrin kämpar med dessa faktorer, uppvisar gjuteriindustrin en anmärkningsvärd motståndskraft. Gjuterier i hela Europa navigerar genom komplexiteten och visar sin anpassningsförmåga inför motgångar. Det är värt att notera att frånvaron av
subventioner och stöd från nationella och europeiska beslutsfattare ökar branschens börda. Däremot befinner sig konkurrenter i Asien och USA i relativt
fördelaktiga positioner och möter färre utmaningar inom dessa områden.

Samtidigt ligger Business Climate Indicator (BCI) på -0,45 indexpunkter i december. Detta är sjätte gången i rad som BCI ligger under den kritiska tröskeln på 0 indexpoäng.
Indexet sjönk ännu en gång med 0,06 enheter från -0,39 i november. Den här månaden kan det negativa BCI hänföras som föregående månad främst till situationen för
bedömningen av exportorderbok-nivåer. De pågående geopolitiska spänningarna i både Mellanöstern och Ukraina spelar en avgörande roll för att driva på denna utveckling.

FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – är den tidigaste tillgängliga sammansatta indikatorn som ger information om den europeiska gjuteriindustrins prestanda. Den publiceras av CAEF European Foundry Association varje månad och är baserad på enkätsvar från den europeiska gjuteriindustrin. CAEF-medlemmarna uppmanas att ge sin bedömning av den nuvarande affärssituationen inom gjuterisektorn och sina förväntningar för de kommande sex månaderna.

BCI – Business Climate Indicator – är en indikator som publiceras av Europeiska kommissionen. BCI utvärderar utvecklingsvillkoren för tillverkningssektorn i euroområdet varje månad och använder fem åsiktsbalanser från branschundersökningar: produktionstrender, orderböcker, exportorderböcker, lager och produktionsförväntningar.

CAEF-kontakt:

Johannes Kappes
Secretary Commission for Economics & Statistics telefon:
+49 211 68 71 — 291 mail:
johannes.kappes@caef.eu

Källa:www.caef.eu