Cajsa Lundberg – industrin blöder, frågan är hur länge vi överlever

0
715

Lundbergs Pressgjuteri har funnits i Vrigstad sedan 1940-talet och har i många år drivit ett fokuserat arbete för att dra sitt strå till stacken för en grön omställning. En omställning som nu hindras av den pågående energikrisen och faktiskt riskerar överlevnaden för stora delar av svensk industri. Nu höjer vd Cajsa Lundberg rösten om en kris som sätter Lundbergs, liksom resten av tillverkningsindustrin, i en mångt och mycket omöjlig situation. 

Cajsa beskriver den nuvarande prissättningen på svensk el som en stor orättvisa. Både uppdelningen av prisområden och själva prissättningen.
– Jag kan inte beskriva det på annat vis än att vi känner oss bestulna. El ska prissättas efter vad det faktiskt kostar att producera el och det kostar i snitt 15 öre att producera 1 KWh i Sverige. Vi betalar nu över 4 kronor/ KWh i SE3. Det kapital som idag överförs från industrin till elproducenterna är den resurs industrin ska investera för och leva vidare på. Att det dessutom är så orättvisa konkurrenssituationer beroende på var i landet en verksamhet ligger tycker jag är absurt.

Gjuteribranschen är en investeringsintensiv bransch. För att öka omsättningen i ett tillverkande företag krävs det investerat kapital. Det kapital som exempelvis Lundbergs, med egna medel, byggt upp försvinner nu i en rasande takt till att betala ständigt stigande elräkningar. Räkningar som är på summor som varit helt omöjliga att förutspå och lika omöjliga att lägga undan i förväg.
–Just nu blöder vi och har vi inte modiga politiker som vågar ta ett snabbt och kraftfullt beslut så får vi likviditetsbrist i vinter. Våra kunder kan inte absorbera mer kostnadsökningar än vad de redan gjort under våren.

Grön omställning stryker på foten
Lundbergs har drivit en stark agenda för att bidra till den gröna omställningen. De har valt investeringar som inte alla gånger har varit de billigaste alternativen, men de bästa valen för en hållbar morgondag. De har varit fria från direkta koldioxidutsläpp sedan 2000 och beslutade 2019 som första pressgjuteri i Norden att byta ut sina gamla ugnar mot två nya induktionsugnar för centralsmältning. En investering som nu, istället för att vara en inspiration för framtida utveckling, mest smakar bittert.
–Jag känner mig oerhört sviken. Vi fick statliga investeringsbidrag för att visa vad man kunde göra för omställningen, och så drar man undan mattan för oss. Jag kunde inte tänka mig en situation som denna. Staten har satt upp klimatmål och för att målen ska nås behöver resurser tillföras.

Problemet är inte på något vis begränsat till Lundbergs Pressgjuteri, till gjuteribranschen eller ens industrisektorn.
– Detta är ett dråpslag mot den gröna omställningen. Vem köper idag en elbil eller går över från fossilt bränsle till el? De investeringar som görs idag i CO2 belastande teknik lever kvar i 15-30 år framöver. Och alla vet att den gröna omställningen är helt nödvändig.

Finns det egenmakt för en lösning?
–Vi gör vad vi själva kan. Vi följer hela tiden spotpriserna och när det har varit för dyrt har vi stängt ner för bland annat underhåll. Men med fulla orderböcker blir det inte mer än enstaka tillfällen. Vi har precis avslutat fackliga förhandlingar och stänger i nästa vecka ned kvällsskiftet för att köra ett helgskift istället. Vi är tacksamma för personalens förståelse. Det är en uppoffring att inte få umgås med familjen på helgen.
Cajsa berättar att de övervägande har valt att köpa el på spotpriser de senaste 20 åren. De har god likviditet och soliditet och har inte lånat pengar på banken. Men att det som skett med elpriset sedan vecka 32 närmast kan ses som ekonomisk Force Majeure. Få företag låser sitt pris till 100 procent och det medför också andra risker att låsa.
–De flesta bolag och hushåll känner av elprissituationen på ett eller annat vis nu. Vi som har spot-avtal drabbas dock först och hårdast, men detta hinner ifatt alla.

Finns det någon lösning?
–Det viktigaste är att besked från regeringen kommer snabbt. Det är omöjligt att göra en budget eller åtgärdsplan i detta läge. Lösningen är BEKEN-modellen med Sverige-priser eller att regeringen inför ett pristak likt i Norge: 0,70 kr/kWh plus 10 procent av överstigande del. 90 procent av överstigande del står staten för. Jag tror trots allt att situationen kommer att lösa sig. Motsatsen kommer drabba varje hushåll och företag alltför hårt.

Det är inte bidrag Cajsa vill ha, utan en rättvis och rimlig prissättning som låter svensk industri fokusera på utvecklingen av just industrin. Staten behöver möjliggöra för den gröna omställningen, inte tillåta en prissättning som straffar de företag som redan valt den vägen.