CAEFs årsbok 2021 publicerad

0
595

Pressmeddelande från CAEF (The European Foundry Association) Düsseldorf, 30 november 2022. Fritt översatt av Lotta Larsby

CAEFs årsbok 2021 publicerad

Under 2021 har de europeiska gjuterierna delvis återhämtat sig från de dramatiska minskningar som orsakades av pandemin. Störningar i de internationella leveranskedjorna samt hastigt stigande material- och energikostnader under årets andra halva förhindrade en mer positiv utveckling.

Vid jämförelse med industriåret 2019, alla material inkluderat, är branchens produktion fortfarande lägre än året före krisen med mer än 6 %. Europeiska gjuterier producerade 14 500 000 ton gjutgods 2021. Produktionen hos järn- och stålgjuterierna ökade med 17,6 % med en produktionsvolym på 10 707,4 ton, medan icke-järnmetallgjuterierna producerade 3 801,9 ton, cirka 14,8 % mer än under 2020. En tvåsiffrig produktionstillväxt måste utan tvekan ses mot bakgrund av den betydande Corona-relaterade nedgången 2020. Den starka produktionstillväxten i Turkiet, som är det enda europeiska land som redan avsevärt överstiger 2019 års nivå, överskattar märkbart inhämtningseffekten i de övergripande siffrorna.

År 2021 präglades av störningar i de internationella leveranskedjorna. En anledning till detta var stigande Corona-smitta och nya restriktioner i många europeiska och asiatiska länder. Även om situationen har lättat avsevärt under året, tvingas företagen fortfarande bära de pandemirelaterade konsekvenserna. Allra helst den gjutningsintensiva fordonsindustrin misslyckades med att bibehålla de redan svaga siffrorna från föregående år.

Halvledarkrisen hade också en negativ inverkan på årsresultaten för högvolymleverantörer. Situationen är annorlunda för gjuterier som levererar till den mekaniska verkstadssektorn. Många branscher rapporterade hög orderingång. Samtidigt har kostnaderna för energi och material ökat avsevärt för gjuterier, särskilt under andra halvåret 2021.

År 2022, som började med den ryska attacken mot Ukraina, ökade riskerna för ytterligare strukturella störningar världsekonomin. Statliga program för att stödja ekonomin, samt privata hushåll, och centralbanksingripanden dominerar debatterna. Samtidigt är det viktigt att förstå situationen för gjuteriindustrin under de senaste två åren.

För detta ger publikationen The European Foundry Industry 2021 viktig bakgrundskunskap.

Publikationen ger en heltäckande översikt över relevant data i unik djup och bredd. Utöver dessa data innehåller den även rapporter om den ekonomiska utvecklingen i

CAEF:s medlemsländer samt gjuteriföreningarnas bedömningar av den viktigaste marknadsutvecklingen för gjutgods.

Hela rapporten finns tillgänglig på CAEF:s webbplats.