Björn Wiborg tillträder som ny VD för Nordic Brass Gusum

0
1200

Investeringsbolaget Lazarus förvärvade i mars 2021 en aktiemajoritet i industrikoncernen
Nordic Brass Gusum och tillsatte vid förvärvet Jakob Söderbaum som interims-VD.
Nu har styrelsen i Nordic Brass Gusum under ledning av Per Lindberg rekryterat Björn
Wiborg som permanent VD.

Björn kommer från Ovako-gruppen där han har haft en lång och framgångsrik karriär på olika positioner inom gruppen. De senaste åren har Björn arbetat som platschef för Ovakos anläggningar i Hällefors och Boxholm.
”Björns långa erfarenhet och stora kompetens inom processindustri är precis vad vi har letat efter och vi tror att det kommer att kunna accelerera det effektiviseringsarbete som inletts på Gusum. Vi har sett en kraftigt ökad efterfrågan på vår mässing det senaste året och vårambition är att fortsätta modernisera och effektivisera produktionen och samtidigt utveckla vår egen förädling. Björn har den kunskap och erfarenhet som krävs och vi är väldigt glada att han tagit sig an uppdraget att leda Gusum framåt”, säger Per Lindberg,
styrelseordförande i Nordic Brass Gusum.

Björn Wiborg tillträder som VD för Nordic Brass Gusum den 13e oktober 2021. I samband
med detta går Jakob Söderbaum vidare till annan roll inom Lazarus-koncernen.

För mer information, kontakta:
Per Lindberg, Styrelseordförande Nordic Brass Gusum AB, Tel: 0702 481517
Martin Alsander, Partner Lazarus Industriförvaltning AB, Tel: 0709 242034

Nordic Brass Gusum driver Nordens enda smältverk av mässing, och anrika Gusums Bruk harv arit verksamt sedan 1600-talet. Bolaget tillverkar varje år 25 000 ton mässing i form av stänger, tackor och mutter. Merparten av produkterna levereras till den nordiska marknaden där kunderna vidareförädlar mässingen till slutprodukter, såsom VVS-tillbehör, låsdetaljer, elkomponenter och prydnadssaker, med mera. Nordic Brass Gusum har en omsättning på cirka 800 mkr och antalet anställda är ca 125 personer. För mer information; se https://www.nordicbrass.se/

Lazarus Industriförvaltning AB är ett svenskt investeringsbolag som investerar i verksamheter med svag historisk lönsamhet, men som uppvisar har en betydande utvecklingspotential. Lazarus drivs av ett av Sveriges mest erfarna team inom s.k. turn-arounds, och investerarna i Lazarus utgörs av några av Sveriges mest välrenommerade företagsledare och entreprenörer. Nordic Brass Gusum blir Lazarus fjärde innehav. För mer information; se https://lazarus.se/